Prírodná lekáreň - odborné poradenstvo

MUDr. Svatava Zatloukalová
  • Klinika celostnej medicíny
  • Cvičiteľka jogy III. a II. stupňa
  • Praktikantka nordic walkingu
  • Lektorka vzdelávania "Škola lásky v rodine" podľa etiky PhDr. Jiřina Prekopová
Moja cesta od klasickej k celostnej medicíne
Narodila som sa v roku 1953 a od detstva som snívala o tom, že sa stanem lekárkou. Bola som také večne choré dieťa a veľmi ma ovplyvnila naša rodinná lekárka, ktorá ma liečila s úsmevom a priložením ruky na moje telo. Chcela som byť taká.
V roku 1978 som ukončil lekársku fakultu v Brne a začal som pracovať ako lekár v pardubickej nemocnici, najprv na internom a neskôr na pľúcnom oddelení, kde som strávil takmer 30 rokov. Viac ako 20 rokov ako zástupca primára oddelenia.
Dlhé roky ma klasická medicína bavila a napĺňala. Aj dnes si uvedomujem, že klasická medicína tu má dôležité miesto a často zachraňuje životy. Počas rokov v nemocnici som si však začal uvedomovať, že našich pacientov často neliečime, ale len potláčame príznaky a udržiavame chronický stav choroby. Uvedomil som si, že opakované podávanie antibiotík a hormónov má celý rad vedľajších účinkov a nerieši príčinu ochorenia. Nevedel som však, ako to urobiť inak.
Až moje vlastné zdravotné problémy pred 10 rokmi ma priviedli k celostnej medicíne, k hľadaniu inej cesty k vlastnému uzdraveniu a k novej životnej ceste a povolaniu. Bez 30 rokov konvenčnej medicíny by som však nemohol robiť to, čo robím dnes, tak ako robím.Saint
Celostná medicína vníma človeka ako komplexný mechanizmus, ako celok, nielen ako jeho jednotlivé orgány. To, čo bežne považujeme za chorobu (kamene v žlčníku, vysoký krvný tlak, rakovina), v skutočnosti nie je choroba. Je to len symptóm, len jej fyzický prejav. Príčina choroby je niekde úplne inde.
Samotná choroba je skôr disharmóniou vo vedomí človeka, znakom toho, že vypadol zo svojho prirodzeného poriadku. Je to porucha celého človeka, nielen jeho jednotlivých orgánov.
Čo je to choroba?
NIE-MOC, nemám moc nad svojím životom, mám chorobu. Aby som sa uzdravil, musím byť opäť mocný. Musím vziať zodpovednosť za svoj život a zdravie do vlastných rúk. Choroba je vždy informáciou o tom, že vo svojom živote robím niečo zle. Ak to pochopím, nájdem a odstránim zo svojho života, nepotrebujem chorobu.
Choroba alebo akýkoľvek iný problém nie je trest, ale vždy je to príležitosť na osobný rast.
Aby sme sa uzdravili, musíme úplne zmeniť životný štýl, hýbať sa, naučiť sa správne dýchať, zmeniť stravu, myslenie, postoje, uzdraviť svoje vzťahy, odpustiť všetkým, ktorí nám ublížili, ale aj sami sebe.
Ak teda chcem klientovi poradiť, ako sa uzdraviť, musím poznať jeho životný príbeh, jeho radosti a starosti, jeho vzťahy, spôsob relaxácie, jeho zvyky a zlozvyky, stravovacie návyky atď.
Telo má obrovské samoliečebné schopnosti.
Celostná medicína kladie dôraz na prevenciu, na udržanie alebo obnovenie rovnováhy v tele.
Celostná medicína využíva aj priaznivý účinok výživových doplnkov na organizmus.
Najdôležitejšia je však vždy celková zmena životného štýlu a aktívny prístup k vlastnému zdraviu. Nie očakávať, že náš problém za nás vyrieši niekto iný, lekár alebo liečiteľ. My sami sme rozhodujúcim faktorom pri udržiavaní alebo obnovovaní nášho zdravia.
Je lepšie zapáliť sviečku ako lamentovať nad tmou.