Úloha NK buněk při léčbě rakoviny

Známe více než 150 rozdílných typů bílých krvinek. Z nich jsou NK buňky (Natural killers - přirozené zabíječe) jedny z nejběžnějších. Reprezentují do 15% všech bílých krvinek. Jsou velmi důležité, protože na rozdíl od ostatních bílých krvinek jsou schopné pracovat nezávisle, nevyžadují si speciální instrukce od imunitního systému, aby rozpoznaly nebo napadly cizorodé buňky.
Z tohoto důvodu jsou často považovány za první linii obrany těla proti rakovině a virovým onemocněním.
 
NK buňky patří do skupiny lymfocytů, které jsou nositeli specifické imunity. Lymfocyty po prvním střetnutí s cizorodou látkou zachovávají dlouhodobé informace, a proto jsou schopné při opakovaném střetnutí s tím samým antigenem reagovat rychleji a intenzivněji.
 
Lymfocyty projevují svoji ochrannou schopnost dvěma způsoby:
  • humorální imunitou, tzn. tvorbou protilátek
  • buněčnou imunitou, cytotoxicitou
NK bunky popis
NK buňky - přirozené zabíječe - patří do skupiny lymfocytů s cytotoxickým působením. Jejich činnost je namířena zejména proti nádorovým buňkám
 
Jak již bylo výše řečeno, NK buňky, na rozdíl od jiných buněk, působí absolutně samostatně a na svoji činnost nepotřebují dostávat signály od jiných imunitních buněk. Pro obranyschopnost organizmu nemá zvláštní význam jejich absolutní počet, ale jejich aktivita = cytotoxicita.
 
 
Aktivace NK buněk
 
Když se NK buňky zaktivují, stávají se „chmatavé“ v procesu hledej a znič. Při střetnutí s rakovinovou buňkou se aktivované NK buňky připojí k membráně a dají infikované buňce „injekci“ cytoplasmatických granulí, které téměř okamžitě rozpustí zaměřenou buňku. Za méně jak 5 minut je rakovinová buňka mrtvá a NK buňka se vrhne na další oběť. Jedna NK buňka dokáže za svůj život zničit až 27 buněk nádorových.
 
Aktivita NK buněk je pro boj s rakovinou velmi důležitá. Při mnohých patologických procesech, např. při chemoterapii nebo ozařování, prudce klesá výkonnost celého imunitního systému, a tím se snižuje i aktivita NK buněk. Nízká aktivita NK buněk může být rizikový faktor pro malignitu nebo metastázy. Zde je úkol imunostimulantů, tedy i ImunoBranu – zvýšit aktivitu buněk odpovědných za imunitní odezvu a pomoci zlikvidovat rakovinové buňky, které nebyly zničeny chemoterapií nebo radioterapií.