Sodium Cetearyl Sulfate

Sodium Cetearyl Sulfate

V kosmetice se používá pro čištění a jako pěnidlo. Jedná se také o účinný emulgátor, protože na sebe váže neslučitelné složky jako olej a voda. Také podporuje rovnoměrné rozložení složek v přípravku. 
 
Je to složka schválená pro certifikovanou přírodní kosmetiku.
 
Chemické názvy: kyselina sírová, smíšené cetyl a stearylestery, sodné soli.
 
 

Jedná se o bezpečnou složku kosmetiky. Stránka www.ewg.org, z které často čerpáme, uvádí následující:

Celkové riziko - nulové.

Spojitost s rakovinou - nulové.
Vývojová a reprodukční toxicita - nulové.
Alergie a imunotoxicita - nulové.
EKOtoxin - nulové.
 
V rámci INCI (složení přípravku) je vždy lepší, když je uveden až v druhé polovině výčtu složek, protože pak lze předpokládat, že je ho tam málo.
 
 

SYNONYMA: SODIUM CETOSTEARYL SULFATE, SODIUM CETYL/STEARYL SULFATE, CETEARYL SULFÁT SODNÝ, 

Sodium Cetearyl Sulfate najdete např. v těchto produktech