Zechsteinské prastaré moře - zdroj hořečnatých solí

Hluboko pod povrchem Země se ukrývá zdroj úžasné, zcela přírodní látky, kterou potřebuje každé lidské tělo pro své fungování - chlorid hořečnatý(zdroj hořčíku).

Po miliony let si chlorid hořečnatý vytvářel domov v ohromném přírodním mořském dnu známém jako prastaré Zechsteinské moře. Tato hojnost chloridu hořečnatého, vytvořená zcela stoprocentně přírodními procesy a nezkažená působením člověka ani zničujícími vlivy přírody, je připravena ukázat své přínosy.

Nejprve ale navštivme dobu a místo, které si můžeme jen představovat. Bylo to někdy před 240 až 270 miliony let a dějištěm byla naše planeta Země. V této dávné době neobývali planetu ani lidé, ani dinosauři. Nebyli tenkrát ani žádní historikové, kteří by tehdejší události zaznamenali. Všechno, co o tehdejším životě víme, bylo dáno dohromady z důkazů, shromážděných vědci moderní doby.

Solná pláň

Původ prastarého Zechsteinského moře

Přesný popis původu nechám spíše na geolozích. Pro nás je důležité, že ukládání masivních ložisek hořečaté soli vznikalo pronikáním slané vody do sladké, v kombinaci s nepřetržitým přirozeným odpařováním vody. ento proces pronikání/odpařování je podobný procesu, který v současnosti probíhá v Mrtvém moři, ale v mnohem větším měřítku.

Množství chloridu hořečnatého vzniklého v důsledku těchto přírodních sil, je vcelku velké; tak velké, že ve skutečnosti pokrývá oblast, která začíná blízko východní hranice současné Anglie a rozprostírá se na východ až k západní hranici Polska.

Vytvoření zechsteinských hořečnatých solí

Po miliony let, kdy toto prastaré moře existuje, došlo na celé naší Zemi k mnoha dalším minerálním deformacím. Z důvodu svého jedinečného složení se sůl chová naprosto odlišně od skály. Například při zahřátí na vyšší teploty se sůl stává mazlavou jako med nebo asfalt.Velmi rozdílná je, pokud jde i o hustotu, jelikož skála má vyšší hustotu než sůl. 

V průběhu milionů let některé solné sloje téměř rozpustila podzemní voda. Jiným se podařilo dostat se téměř až na zemský povrch. Tyto soli byly schopny prorazit si cestu trhlinami v nadloží. Část soli, která nebyla schopna dostat se z důvodu nadloží nahoru, vytvořila místo toho tzv. solná ložiska. Právě to se stalo z velké části s hořečnatými solemi v kdysi aktivním Zechsteinském moři.

Chlorid hořečnatý pro zdraví

Sůl se těží po většinu zaznamenané historie Země. Stejně jako ve starších civilizacích slouží sůl i nadále k celé řadě účelů. My ji většinou známe díky její schopnosti dodat chuť jídlu.

Hořečnaté soli v různých druzích použití prokázaly pozoruhodnou schopnost dostat hořčík do těla lokální aplikací, kterou zdravotníci označují též jako TRANSDERMÁLNÍ (suplementace přes pokožku). Pomocí transdermální aplikace kvalitních hořečnatých solí je tělo schopno obnovovat úrovně hořčíku v tělních buňkách. Pokud jsou buňky normalizovány touto cestou, uvádí mnoho osob pozitivní zdravotní přínosy, jako je snížení bolesti svalů a kloubů, povzbuzení zdravé kožní tkáně, lepší nálada a snížení stresu. Některé studie uvádějí, že transdermální aplikace magnesia je účinnější, než jeho suplementace pomocí doplňků stravy. Smysluplné suplementování hořčíku přes pokožku je hlavně u lidí, kteří trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev. Vitamíny a minerály se jim hůře vstřebávají skrz sliznici střeva a žaludku a často se u nich objevuje podvýživa.

Chlorid hořečnatý při kontaktu s teplem pokožky olejnatí. Jeho aplikace je tedy jednoduchá a pro pokožku přínosná.

Magnesium chloride

Hořečnatá sůl, neboli chlorid hořečnatý, který se těží z hlubin Zechsteinského moře, je kvalitnější než dnes dostupné hořečnaté soli, které byly získány z povrchových kontaminovaných vodních zdrojů. 

Chlorid hořečnatý ze Zechsteinského moře patří mezi nejčistší surovinu na této planetě, protože je minimálně kontaminován lidským působením. Těžba ložisek Zechsteinského chloridu hořečnatého probíhá přibližně 3 kilometry pod zemským povrchem.

 

Dopřejte si i vy nejkvalitnější hořečnaté soli v produktech ÖSIMAGNESIUM.