O všem s Janou a Bárou | O životních cyklech ženy a muže